Smart app för tidsrapportering

De flesta företag kan ha nytta av en tidrapportering app. Applifieringen av vår tillvaro har blivit väldigt utbredd. Det finns appar för det mesta nu för tiden, och detta finns det naturligtvis både fördelar och nackdelar med, men faktum är att appar ofta löser problem på ett väldigt effektivt sätt och gör att vi sparar både tid och energi.

Man pratar ofta om en app-generation, den generation av människor som har vuxit upp med den nya tekniken och inte känner till en värld utan dessa teknologiska möjligheter. Men forskare har också ifrågasatt huruvida denna ständiga tillgång till teknologi påverkar våra hjärnor. Vissa forskare går så långt att de påstår att ungdomar nu för tiden lever i ett enda stor app där man ständigt letar efter enkla lösningar som redan är färdigkonstruerade och att man inte breddar sina tankemönster tillräckligt.

En app för tidsrapportering sparar tid

För appar tränar också till viss del hjärnan att tänka och fungera på ett visst sätt. Risken är, menar man, att man då bara ser enkla lösningar från a till B utan att förstå processen däremellan. Hela livet blir en app på så vis att vilken utbildning du går blir ett färdigt program, detsamma med vilket jobb du har och andra aspekter av din tillvaro. Man letar helt enkelt mer efter färdiga lösningar och automatiserade strukturer både när det gäller att lösa yttre praktiska problem och när det gäller att hantera sin tillvaro på andra sätt.

Det står dock bortom all tvivel att appar ofta fyller en väldigt bra och viktig funktion i vår tillvaro inte minst på arbetsplatser och en app för tidrapportering är ett uppenbart exempel på detta. Den sortens problem brukade kunna ta betydligt längre tid, och tid är som bekant pengar i dessa sammanhang. En sak är säker: apparna är definitivt här för att stanna.